Potřebujete zlepšit svůj handicap

Golf MÜLLER

GOLFOVÝ INSTRUKTOR JAN MÜLLER

Golf je:

 1. Rozlehlý mořský záliv
 1. Sportovní hra skotského původu, která vznikla ve 14. nebo 15. století. Smyslem je odpálit malý tvrdý míček co možná nejmenším počtem úderů golfovou holí do příslušné jamky. Hraje se na travnatém hřišti rozlohy až 60 ha s devíti nebo osmnácti jamkami a s různými překážkami.
  Encyklopedický slovník - I díl, vydala Československá akademie věd v roce 1980.
 1. Stupidní hra, pro kterou nemáte buňky a nikdy se jí nemůžete naučit.
  Autorem této definice je jedna nejmenovaná absolventka mého kurzu. V současné době má HCP 19 a je lepší než její manžel. Tuto definici slýchávám v obměnách často a také často její vyslovení provází zahazování holí či kopání do bagu.
 1. Je to perfektní průprava (trénink) pro hledání hub.
  To je definice mého otce.
 1. Je to vlastně procházka přírodou na čerstvém vzduchu, při které cestou praštíte do míčku.
  To je definice mého otce.
 1. Golf je nejkrásnější hra na světě.
  Říká jedna z hlavních postav amerického filmu „O slavném návratu“. A má pravdu. Navíc, tato hra je celoživotní a díky handicapu ( můžete hrát rovnocenně s lepšími i slabšími hráči) porážet lepší hráče, nebo prohrávat se slabšími .Nejste-li soutěživí, můžete hrát jen proti hřišti.

Zkouška golfové způsobilosti


Golf můžete hrát i bez složení této zkoušky. Ale jen na veřejných , nebo soukromých uzavřených hřištích, kam budete pozváni.

Úspěšné složení zkoušky Vás opravňuje ke vstupu na golfová hřiště a k účasti na golfových turnajích. Složení zkoušky Vám také umožňuje stát se členem České golfové federace, která Vám přidělí hrací kartu a HCP 54.

Vlastní zkouška má dvě části.

 1. Teoretickou.
  Zpravidla formou testu, popřípadě budete odpovídat na otázky zkoušejícího z pravidel a etikety.
 1. Praktickou.
  Kde musíte projít hřišti 18 jamek a získat minimálně 18 bodů. ( Na každé jamce máte 3 rány navíc oproti normě hřiště.)

ZÁKLADNÍ POJMY


Během výuky golfu, ale také během vlastní hry, se setkáte s desítkami výrazů a pojmů. Aby jste rozuměli hned od začátku svému trenérovi a svým spoluhráčům, vybral jsem to nejzákladnější. Stránka je určena začátečníkům. Proto jsou uvedeny jen vybrané výrazy a pojmy, které si časem rozšíříte o své poznatky z četby odborné literatury a golfových časopisů, z výuky trenérů a rad spoluhráčů. Velkou část zapomenete a nikdy ji nebudete potřebovat. Naopak někdy budete „IN“ a zabodujete.

I. Základní pojmy pro trénink

Těmito pojmy Vás na těchto stránkách nebudu zatěžovat. Jaké jsou varianty držení hole, jaké má být postavení nohou, kde má být umístěn míček, jak se hraje ze svahu, do svahu z písku atd. Vám postupně vysvětlím a ukáži v průběhu tréninku. Hlavně se nezahlťte teorií při samostudiu odborné literatury.

II. Základní výrazy

 1. Driver (drajvr) - dřevo č.1, provádí se jím zpravidla první odpal na jamce
 2. Irons (airns)- železa, základní hole č.2 – 9
 3. Wedge (vedž)- krátká hůl s větším sklonem úderové plochy než má hůl č.9
 4. Woods (vúds)- dřeva, hole určené pro dlouhé rány, základní tvar hlavy je elipsoid, běžně se užívají čísla 1, 3, 5 a 7.
 5. Sand wedge - speciální hůl pro hru z písku
 6. Lob wedge - speciální hůl pro vysokou hru
 7. Hybrid - kombinace železa a dřeva, zpravidla č. 4,3 a 2
 8. Důležité – v bagu můžete mít jen 14 holí.

III. Údery

 1. Drive (dranc) - první dlouhá rána z odpaliště
 2. Lob - krátká vysoká rána
 3. Pitch - (pič) - vysoká přihrávka hraná v blízkosti jamkoviště s krátkým doběhem míče
 4. Chip - (čip) nízká přihrávka hraná v blízkosti jamkoviště s delším doběhem míče
 5. Putt - (pat) rána hraná putterem na jamkoviště, při níž se míček pouze kutálí

IV. Výsledky při hraní jamky

 1. Par - normovaný počet ran pro danou jamku
 2. Albatros - tři údery pod par
 3. Eagle (ígl) - dva údery pod par
 4. Birdie (bérdy) - jeden úder pod par
 5. Bogey (bogy) - jeden úder nad par
 6. Double-bogey - dva údery nad par
 7. Hole-in-one (houlinvan) - jamka zahraná na jednu ránu

V. Všeobecné výrazy

 1. Bag - vak na hole
 2. Bunker (bankr) - písková překážka
 3. Cut (kat) - rozdělení startovního pole dle výsledku na postupující a vyřazené hráče, nebo také snížení počtu hráčů v turnaji
 4. Drop - spuštění míčku na zem
 5. Fee (fí) - poplatek za hru
 6. Fairway (fervej) - nízkostřižená trávnatá plocha tvořící tvar jamky
 7. Flight (flajt) - skupina max. 4 společně hrajících hráčů
 8. Green (grín) - jamkoviště, část hřiště s velmi krátkou trávou ve kterém je umístěna jamka
 9. Handicap HCP (hendikep) - číslo vyjadřující výkonnost hráče, v ČR max.54, číslo, které udává kolik ran nad normu hřiště potřebujete pro potvrzení vašeho HCP
 10. Driving range (drajving randž) - cvičná louka
 11. Putting Green (pating grín) -  jamkoviště sloužící k nácviku patů
 12. Chipping Green (čilink grín) - jamkoviště sloužící k nácviku přibližovacích úderů
 13. Rough (raf) - okolí fairwaye s vyšší trávou
 14. Scorecard (skór kard) - karta pro zaznamenávání výsledků
 15. Semirough (semiraf) - prostor mezi fairwayí a rouchem
 16. Stableford (stejblford) - systém hry, kdy je hráč bodově hodnocen, za výsledky na jednotlivých jamkách, dle svého HCP, při tomto způsobu hry zpravidla jamku škrtáte,  máte-li 4 rány nad par
 17. Stroke play (strouk plej) - hra na rány, při tomto způsobu hry musíte jamku vždy dohrát bez ohledu na počet ran

VI. Nejdůležitější výraz

 1. Fore! (Fór!) - uslyšíte-li tento výkřik skrčte se do klubíčka a chraňte si hlavu. Jde o varování před letícím míčkem. A naopak neváhejte ani na okamžik zařvat nahlas tento výraz, zdáli se Vám, že ohrožujete svou ranou ostatní hráče, nebo přihlížející.